Даровити деца

име: Фондация “Райна Кабаиванска"
адрес: София 1000, ул. Солунска 36, ет. 3
тел: 980 97 40
тел/факс: 980 77 40
frk@osf.bg
www.psf.orbitel.bg
име: Движение за деца “Рицари на познанието"
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 113, София прес, ст. 814
тел: 974 49 56
име: Фондация “Людмила Живкова – Знаме на мира"
адрес: София 1421, бул. Черни връх 20 Б
тел: 963 05 05
тел/факс: 963 05 06
jeni-style@bol.bg
име: Благотворителна фондация “Култура, изкуство, деца"
адрес: Пловдив 4025, ул. “Артин Гидиков” 11
тел/факс: 032/ 624 324
GSM: 088 46 88 96
kid@plovdiv.techno-link.com
име: Фондация “Ценности"
адрес: София 1000, ул. 6-ти септември 34, п. к. 1302
тел: 986 59 19, 986 55 07, 988 12 04
факс: 988 40 47
lili@info.unacs.bg
ani@info.unacs.bg
име: Международна фондация “Културен диалог – 21"
адрес: София, ул. Уйлям Гладстон 65Б
тел: 980 23 22
факс: 981 89 81
a.sendova@einet.bg
dialog@einet.bg
име: Международна детска фондация “Стелетой"
адрес: София 1408, ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 5
тел: 51 44 29, 959 02 92, 0887 55 33 04
steletoj@dir.bg
www.steletoj.org
име: Фондация “Звезден старт на таланти"
адрес: София 1680, ж.к. Красно село, ул. Битоля 18, бл. 63, вх. Ж, ап. 133
GSM: 0888 736 942
www.zst-bg.org
semerdjieva@zst-bg.org
GLP@interbgc.com

Новини

12/06/2008 „Образованието – правилният отговор на детския труд” ОЩЕ
10/12/2007 Председателят на ДАЗД ще участва в заседание на Общото събрание на ООН ОЩЕ
15/11/2007 Стартира Национална гореща телефонна линия за деца ОЩЕ