Изпрати ни съобщение

Изпрати

Адрес за кореспонденция

гр. София 1051,
ул. „Триадица“ 2

Телефон:
02/ 933 90 50

Факс:
02/ 980 24 15

Електронна поща:
crc@sacp.government.bg

Социални мрежи

Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Отдел “Мониторинг и контрол – Западен”

За областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен
Началник на отдел: Татяна Димитрова

Адрес: гр. София 1051, ул. “Триадица” 2
Тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39
Тел./факс: 02/933 90 44

Изнесено работно място:
Адрес: гр. Враца 3000,
ул. “Стоян Заимов” 2, ет. 4, стая 14
Тел./факс: 092/66 65 25

Отдел “Мониторинг и контрол – Южен”

За областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол
Началник на отдел: Нейля Мурад

Адрес: гр. Бургас 8000,
ул. “Княз Ал. Батенберг” 8А
Тел./факс: 056/82 71 53

Изнесено работно място:
Адрес: гр. Пловдив 4000,
пл. “Никола Мушанов” 1, стая 122 и 134
Тел./факс: 032/64 97 98

Отдел “Мониторинг и контрол – Северен”

За областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра
Началник на отдел: Галя Атанасова

Адрес: гр. Русе 7000,
пл. “Свобода” 6, стая 502
Тел./факс: 082/82 69 72

Изнесено работно място:
Адрес: гр. Варна 9000,
бул. “Цар Освободител” 76 Г, стая 515
Тел./факс: 052/64 24 25